Účtovný výkaz

B airlines, spol. s r.o. (IČO: 36256021) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2021746793_IR_2009_649_2010_534826.TIF