Účtovný výkaz

B airlines, spol. s r.o. (IČO: 36256021) vykonala dňa 11.07.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF