Účtovný výkaz

B airlines, spol. s r.o. (IČO: 36256021) vykonala dňa 22.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2021746793_IR_2012_2018536962013.TIF