Účtovný výkaz

B airlines, spol. s r.o. (IČO: 36256021) vykonala dňa 21.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2021746793_IR_2011_2023603002012.TIF