Účtovný výkaz

B airlines, spol. s r.o. (IČO: 36256021) vykonala dňa 21.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2021746793_IR_2011_2023602982012.TIF