Účtovný výkaz

B airlines, spol. s r.o. (IČO: 36256021) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2021746793_IR_2010_649_2011_557179.TIF